ثبت نام دریافت یارانه نقدی در دولت یازدهم به صورت رسمی پایان یافت و حدود ۷۰ میلیون نفر ایرانی در این مرحله، با پرکردن فرم، متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند. تصویر جالبی از فرم دریافت یارانه را در ادامه ببینید.

ثبت نام دریافت یارانه نقدی در دولت یازدهم به صورت رسمی پایان یافت و حدود ۷۰ میلیون نفر ایرانی در این مرحله، با پرکردن فرم، متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند. تصویر جالبی از فرم دریافت یارانه را در ادامه ببینید.

جام جم سرا:

یک فرم دریافت یارانه جالب |عکس| - تصویر 1

(مهرخانه)

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه