یک مرد چینی برای تبلیغ و فروش عسل، بدن خود را با حدود نیم میلیون زنبور زنده پوشاند. «شی بینگ» ۳۴ ساله که یک پرورش دهنده زنبور عسل در شهر چونگ گینگ در جنوب غربی چین است، برای جلب مشتری جلوی دوربین ایستاد تا بیش ۴۶۰ هزار زنبور بدن او را بپوشانند. این تعداد زنبور وزنی بیش از ۴۵ کیلوگرم دارند.

یک مرد چینی برای تبلیغ و فروش عسل، بدن خود را با حدود نیم میلیون زنبور زنده پوشاند. «شی بینگ» ۳۴ ساله که یک پرورش دهنده زنبور عسل در شهر چونگ گینگ در جنوب غربی چین است، برای جلب مشتری جلوی دوربین ایستاد تا بیش ۴۶۰ هزار زنبور بدن او را بپوشانند. این تعداد زنبور وزنی بیش از ۴۵ کیلوگرم دارند.

جام جم سرا: بینگ اعتراف کرده است که با این اقدام رکودی را در سطح جهان به دست نیاورده، اما مدعی شده است که به دلیل مقابله با زنبور عسل بدون پیراهن، رکود زده است.
وی گفته است که برای جذب زنبورها به خود، ملکه زنبور عسل را در قفسی کوچک به بدنش چسبانده است.
به نقل از فرارو، چین یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده عسل در جهان است، اما صادرات عسل چین به بسیاری از کشورها از بیم نگرانی از تقلب در آن ممنوع شده است.
یک هندی به نام " ویبین سیث" دارای رکورد جهانی در زمینه پوشیدن لباسی از زنبور عسل، با وزن بیش از 61 کیلو گرم است. عکس های زیر را رویترز منتشر کرده است.

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 1

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 2

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 3

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 4

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 5

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 6

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 7

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 8

پوشاندن بدن با نیم میلیون زنبور زنده! |مجموعه عکس| - تصویر 9

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه