با ابداع نوعی سوسک مجهز به نانورایانه محققان برای نخستین‌بار توانستند این نانورایانه‌ را درون بدن موجود زنده‌ای جای دهند که این روش می‌تواند در آینده برای انتقال هدفمند دارو به مناطق مختلف بدن مورد استفاده قرار گیرد.

با ابداع نوعی سوسک مجهز به نانورایانه محققان برای نخستین‌بار توانستند این نانورایانه‌ را درون بدن موجود زنده‌ای جای دهند که این روش می‌تواند در آینده برای انتقال هدفمند دارو به مناطق مختلف بدن مورد استفاده قرار گیرد.

جام جم سرا:
سایبورگ (Cyborg) به معنای مجهز کردن یک موجود زنده به اجزای ارگانیک و مکانیکی است؛ محققان تاکنون نمونه‌های مختلفی از حشرات و حیوانات نیمه‌رباتیک از جمله سوسک و موش سایبورگ را طراحی کرده‌اند.
به نقل از ایسنا، در جدیدترین مطالعه، محققان برای نخستین‌بار موفق به قرار دادن نانورایانه‌هایی درون بدن سوسک زنده شده‌اند که این روش DNA origami نامیده می‌شود.
این رایانه در اصل رشته‌هایی از دی‌ان‌ای است که با یکدیگر و با محیط اطراف – داخل بدن سوسک زنده – ارتباط برقرار می‌کند.
از این روش می‌توان در آینده برای انتقال هدفمند دارو به بخش‌های مختلف بدن استفاده کرد.
نانوربات‌ها بصورت فلورسنت طراحی شده‌اند که امکان تعیین محل دقیق، شیوه ارتباط و بررسی عملکرد درون بدن سوسک را فراهم می‌کند.
محققان بدنبال هوشمندسازی نانورایانه برای افزایش عملکرد این ربات درون بدن پستانداران تا پنج سال آینده هستند.

فنآوری تازه: انتقال دارو به بدن با سوسک+عکس - تصویر 1
نتایج این مطالعه در مجله Nature Nanotechnology منتشر شده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه