رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

 

گاهی وقتهادر آرایش در تعیین رنگی که بهمان بیایید دچار تردد میشویم اما در این مواقع رنگ هایی هستند که به هر رنگ پوست و مویی می آید از جمله آنها مداد قهوه ای ابرو میباشد.

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

سایه چشم بنفش قهوه ای

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

مداد خط لب قرمز قهوه ای

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

برق لب صورتی

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

رنگ هایی در آرایش که به همه می آیند

پودر گونه صورتی

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه