تاریخچه ی رنگ مو

 تاریخچه ی رنگ مو

تمامی موجوداتی که در دنیا می بینیم ابتدا از نظر شکل و اندازه آنها احساس میگردد. سپس در حالیکه دارای پوششی از رنگ می باشد مورد توجه قرار میگیرد .در عین حال رنگ علامت مشخصه هر شیء در طبیعت می باشد.

چنانچه یک گل سرخ به خاطر رنگش از دور جلب توجه می کند و نظر هر بیننده ای را به خود معطوف می دارد و یک میوه رنگی هم با رنگش اعلام می کند که رسیده است و یا هنوز نارس می باشد .

تاریخچه ی رنگ مو

اولین ملتی که اساس رنگ آمیزی موها را بوجود اوردند بنا به شواهدی چینیها بوده اند که درسه هزار سال قبل از برگ وریشه درختان رنگ تهیه کرده وجهت موها بکار می بردنند و بعدها در کشور های دیگر اسیا رنگهای گیاهی شناخته شد که تا امروز جهت رنگ امیزی موها بکار برده می شود .از جمله رنگهای گیاهی می توان حناء – خضاب – بابونه – ورناس را نام برد .


فیزیک رنگ

درسال ۱۶۷۶ میلادی ایزاک نیوتن موفق شد با تجزیه نور سفید رنگهای طیف را به دست اورد( در اصطلاح فیزیک رنگهای طیف عبارتند از هفت رنگی که پس ازعبور نور خورشید از منشور حاصل می ایند )او کشف نمود که نور سفید شامل انواع اشعه است که هر گاه به طور جداگانه با شبکه چشم انسان اصابت نمایند یک احساس مجزا بوجود خواهند اورد واختلاط این اشعه ها ( امواج نور ) بر روی شبکه چشم رنگ سفید را محسوس می سازد .رنگها ناشی از امواج نورند وچشم انسان قادر است فقط رنگهایی که طول موج انها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلی میکرون است ببیند ( میلی میکرون واحدی است برای اندازه گیری امواج که معادل یک میلیونیم میلیمتر است ) مثلا طول موج رنگ زرد ۵۵۰ تا ۵۸۰ ونارنجی ۵۹۰ تا ۶۴۰ میلی میکرون است . پس میتوان برای هر یک از رنگها طول موج انها را ذکر نمود . ورنگهای دیگری مانند مادون قرمز وماوراء بنفش نیز وجود دارد که چشم انسان قادر به دیدن انها نیست.امواج نور فی نفسه نگین نیستند بلکه در چشم و مغز انسان شکل می گیرند و علت پدید امدن چنین حالت شگفت آوری را دانشمندان به جزء تاثر اعصاب مربوطه نمی دانند .

رنگهای گرم و رنگهای سرد

به نظر عجیب می اید که انسان با مشاهده رنگها درمه حرارتی را تشخیص دهد و این یک احساس غریزی است که در وجود بشر نهفته شده واو را قادر ساخته تا سردی وگرمی را به کمک رنگها احساس کند . در هر حال تجربه ثابت کرده که انسان می تواند بوسیله احساسش تا هفت درجه گرما یا سرما را در محل کار وزندگیش حس کند . مثلا در کارگاهی که رنگش ابی وسبز است ودارای پانزده درجه حرارت می باشد سردی احساس می گردد .ودر گارکاه دیگر که به رنگ قرمز یا نارنجی رنگ امیزی شده وحررات یازده تا سیزده درجه دارد گرما احساس می شوداز دیگر خواص رنگها گرم وسرد این است که رنگها ی گرم بیشتر جلب توجه کرده وخود را جلو نشان می دهند . به عبارت دیگر رنگها ی گرم به جلو می ایند و رنگها ی سرد عقب رونده هستند .

قرمز – زرد –نارنجی = رنگهای گرم

ابی – سبز – بنفش = رنگهای سرد

سفید-سیاه = رنگهای خنثی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه