شکارچی ناشی به جای اینکه با تیرو کمان خود قلب آهو را هدف قرار دهد سر او را نشانه گرفت. تیر به صورت حیوان، اندکی بالاتر از پوزه اش اصابت کرد و نوک تیز آن از سوی دیگر در آمد. دو تصویر از آن را در ادامه ببینید.

شکارچی ناشی به جای اینکه با تیرو کمان خود قلب آهو را هدف قرار دهد سر او را نشانه گرفت. تیر به صورت حیوان، اندکی بالاتر از پوزه اش اصابت کرد و نوک تیز آن از سوی دیگر در آمد. دو تصویر از آن را در ادامه ببینید.

جام جم سرا:

آهوی نگون بخت و شکارچی ناشی|عکس| - تصویر 1

.

آهوی نگون بخت و شکارچی ناشی|عکس| - تصویر 2

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه