آرایش چشم یا لب

آرایش چشم یا لب

همیشه چنین به نظر می رسد که آرایش واضح چشم و لب هر دو با هم اشتباه آرایشگری است،اما امروزه با تکنیکها و رنگهایی که در آرایش به کار برده میشود این قانون در آرایش دیگر کاربردی ندارد.

در مورد آرایش چشم میتوان چنان آرایشی کرد که هم چشمها واضح شد و هم آرایش ملایمی داشت به این ترتیب که با استفاده از مداد چشم در ته پلکها نقطه هایی کنار هم بگذارید سپس این نقطه ها را به هم وصل کرده به صورت خطی در آورید به طوری که این خط را تا نوک چشمانتان بکشید

در مورد پلک های پایین نیز این کار را تا نوک چشم انجام ندهید و خط نیمه ای باشد بهتر است.خط چشم هم میتوان استفاده کرد.

و اما لب ها:لبهایتان را همیشه با قلم مو رژ بزنید اما ابتدا از مداد خط لب استفاده کنید دقت دتشته باشید مداد همرنگ با رژی باشد که استفاده خواهید کرد.

خط اطراف بلتان را با مداد واضحتر کنید و سپس رژتان را با قلم م بکشید و سپس از برق لب استفاده کنید.

 

 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه